Project R-4312

Titel

Streetware: Urban Computing Interfaces om de betrokkenheid van stadsinwoners te verhogen (Onderzoek)

Abstract

Omdat onze stedelijke omgeving een toenemend aantal geïsoleerde interacties tussen mensen toelaat door middel van hun individuele mobiele apparaten, raakt de verschijning van de stadsidentiteit door middel van de bewegingen en interacties van haar bewoners zwaar getroffen. Op hetzelfde moment, bieden de nieuwste ontwikkelingen in netwerking en sensing technologieën de mogelijkheid voor nieuwe vormen van fysieke interfaces die interacties tussen mensen, of tussen mensen en plaatsen te vergemakkelijken, binnen de aangegeven plaatsen. Recente ontwikkelingen zoals "geprinte" elektronica zorgen voor het transformeren van alledaagse fysieke oppervlakken in multifunctionele interactieve oppervlakken. Nieuwe mogelijkheden ontstaan om dergelijke technologie te benutten in het veranderen van gewone mensen uit passieve "consumenten" naar actieve "burgers" die zich gemachtigd voelen om actief de omgeving waarin ze wonen te veranderen. Ons doel is dan ook om te onderzoeken hoe de bestaande stedelijke omgeving kan worden omgezet in een interactief, maar toch intuïtief leesbare en navigeerbare omgeving die een breed scala aan maatschappelijke functionaliteiten biedt aan haar inwoners. We zullen de vereiste eigenschappen voor stedelijke interfaces bepalen en tools bouwen die de plaatselijke bevolking in staat stelt de bestaande stedelijke infrastructuur te verlengen of vergroten. We zullen onze verdere onderzoeken 'in-the-wild' uitvoeren, omdat we van plan zijn in te grijpen in de uitdagende context van de bestaande, real-world stedelijke omgeving om de haalbaarheid van het aanbieden van open, gesitueerde diensten in de stedelijke straat te bepalen.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2016