Project R-5198

Titel

SBO project 'SCATE' : Smart Computer-Aided Translation Environment (Onderzoek)

Abstract

Het SCATE-project heeft als eerste doel de verbetering van de efficiëntie van vertalers. De huidige commerciële computerprogramma's voor vertalers beantwoorden niet aan de productiviteitsvereisten die worden opgelegd door de globalisering van commerciële activiteiten en de toenemende informatiestroom. De programma's bevatten weinig taalkundige kennis, zijn moeilijk aanpasbaar aan nieuwe domeinen, bieden weinig of geen ondersteuning voor spraakherkenning, en bevatten interfaces die werden ontwikkeld op een technologie- in plaats van gebruikersgeöriënteerde manier. Deze beperkingen komen ook naar voor in andere omgevingen die relevant zijn voor professionele taalgebruikers, zoals tolken, schrijvers van technische teksten, archivarissen en ontwikkelaars van elektronische taalleerpakketten. De behoefte aan innovatie blijkt uit vroegere samenwerkingen van het projectconsortium met de bedrijfswereld. Het consortium bestaat uit CCL, LT3 en Thomas More (TM) (vertaaltechnologie, terminologiesoftware), ESAT (spraaktechnologie), LIIR (information retrieval, informatieontsluiting) en EDM (ontwerpen van gebruikersinterfaces). Die samenwerkingen met de bedrijfswereld hebben tot het huidige projectvoorstel geleid, waarin we in meerdere onderzoeksdomeinen verder zullen gaan dan de meest recente stand van de techniek. De technieken zullen tot een proof-of-concept-systeem worden gecombineerd, een Smart Computer-Aided Translation Environment (SCATE).

Periode

01 maart 2014 - 28 februari 2018