Project R-4700

Titel

Zenuwregeneratie door humane dentale pulp stamcellen in hydrogel gebaseerde scaffolds: karakterisatie door labelvrije optische beeldvorming (Onderzoek)

Abstract

Een verscheidenheid aan trauma's en ziekten kunnen perifere zenuwschade (PNI) veroorzaken. In het proces van spontane genezing, zijn schwann-cellen (SC) belangrijke spelers omdat ze zich op 1 lijn plaatsen om axonale uitgroei te begeleiden en ze produceren myeline opdat snelle neurale actiepotentiaalpropagatie mogelijk kan zijn. Echter, zenuw verwondingen met een grote kloof vereisen kunstmatige overbruggingsstrategieën voor herstel. In neuraal weefselengineering werden autologe SC met succes gebruikt in 3D draagstructuren voor neuroregeneratie te bevorderen, maar hun pijnlijke en moeizame isolatie verhoogt de behoefte aan alternatieve celpopulaties, zoals humane dentale pulpa stamcellen (hDPSC). Deze hDPSC bezitten SC differentiatie capaciteiten in 2D omgevingen zoals aangegeven tijdens het eerste jaar van mijn doctoraat. In dit project, is mijn doel het neuroregeneratieve potentieel van SC-gedifferentieerde hDPSC (SC-hDPSC) in 2D en 3D te onderzoeken. In de laatste stap van het project, wordt een collageen hydrogel met uitgelijnde SC-hDPSC getransplanteerd in een diermodel van PNI om het therapeutisch potentieel ervan te testen. In de verschillende stappen, zijn geavanceerde label-free optische methoden toegepast om stamcel differentiatie en functionele metingen te controleren. De reden is dat vele conventionele microscopische technieken exogene labels gebruiken en daarmee mogelijk een invloed op het gedrag van de stamcellen hebben en zo later gebruik van de cellen voor verder onderzoek verbieden. Dit project zal bijdragen tot het gebied van neurale tissue engineering ondersteund door de toepassing van opkomende label-free optische imaging-tools.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2015