Project R-5058

Titel

COnCEPT

Abstract

Product ontwerp en ontwikkeling omvat een gamma van processen zoals "engineering design", analyse, procesplanning enz. Professionele ontwerpers gebruiken het Internet en webtechnologie om samen te werken, en zodoende de tijd om het product op de markt te brengen te reduceren en de ontwikkelingskost te beperken, steeds met de bedoeling competitief te blijven als ontwerper. Bestaande technologie die professionele ontwerpers ondersteunt richt zich voornamelijk op de modelleerfazen van het ontwerpproces en besteedt weinig aandacht aan de vroege conceptuele stadia. Het conceptueel ontwerp heeft als belangrijkste doel ideeën te genereren die afgetoetst worden tegen algemene vereisten. Gedistribueerd collaboratief ontwerp is een complex proces, en het gebrek aan computergebaseerde hulpmiddelen bemoeilijkt het tijdig op de markt brengen van nieuwe producten voor KMO's, hetgeen een competitief nadeel tegenover concurrenten kan zijn. Bijgevolg is er nood aan goed geïntegreerde product ontwikkelingsprocessen in een toegankelijke collaboratieve ontwerp omgeving. Het COnCEPT project heeft als doel een semantisch gedreven collaboratieraamwerk te realiseren, dat ingebed kan worden in toekomstige synchrone en asynchrone collaboratieve ontwerp omgevingen, en dat er specifiek op gericht is professionele product ontwerpers te ondersteunen tijdens de vroege stadia van het ontwerpen.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2016