Project R-5240

Titel

INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid (Onderzoek)

Abstract

In gezondheidsonderzoek bestaan overtuigende bewijzen voor de invloed van socio-economische en culturele verschillen op de gezondheid. Onder deze gezondheidsproblemen vormen letsels ten gevolge van verkeersongevallen wereldwijd een toenemend aandachtspunt. Net zoals in andere gezondheidsdomeinen worden ongelijkheden vastgesteld in ongevallenbetrokkenheid. Opnieuw blijken kansarmen het meest kwetsbaar. Het onderzoek ter zake ontbeert evenwel nog steeds modellen die verklaren hoe contextuele en individuele factoren bijdragen tot het ontstaan van verkeersletsels. De belangrijkste doelstelling in dit onderzoeksvoorstel is dan ook het blootleggen van een aantal van de mechanismen die aanleiding geven tot de ongevalbetrokkenheid van verschillende groepen in België. Aangezien er geen studies zijn uitgevoerd met betrekking tot de verschillende ongevallenbetrokkenheid in België door verschillende socio-economisch en cultureel bepaalde groepen, zal ook dit deel uitmaken van het onderzoeksvoorstel.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017