Project R-4701

Titel

Senescentie vanuit een moleculair-epidemiologische invalshoek: de invloed van blootstelling aan omgevingsfactoren in het vroege leven op (epi)genetica (Onderzoek)

Abstract

Veroudering is een proces beïnvloed door zowel genetische variatie als omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn al de factoren die dit proces van buiten het organisme beïnvloeden, zoals roken, vervuiling en lichaamsbeweging. Epigenetica is de studie van veranderingen in de activiteit van genen die geen wijzigingen met zich meebrengen in de genetische code, maar nog steeds doorgegeven kunnen worden aan minstens een volgende generatie. Epidemiologie is de studie van de patronen, oorzaken en gevolgen van ziekte en gezondheid in bepaalde populaties. Een groot voordeel van epidemiologisch onderzoek is dat het kijkt naar mensen in hun 'natuurlijke' omgeving, en op zoek is naar de verklaring van de verschillen tussen mensen binnen een populatie. Leeftijd is een belangrijke factor die beïnvloedt hoe mensen zich aanpassen aan milieu-risico's. We weten dat de veroudering al in utero begint. In utero blootstellingen hebben een impact op de pasgeborene, maar we geloven dat ze hebben ook een impact op de ontwikkeling van adult-onset ziekte. Het ENVIRONAGE geboortecohort bestaat momenteel uit 560 moeder-pasgeborene paren en de inschrijving lopen nog steeds terwijl gestructureerde follow-up maatregelen van cardiovasculaire fenotypes zijn geïnitieerd. Ik zal vroege tekenen/patronen van veroudering bestuderen in samenwerking met omgevingsfactoren op moleculair niveau. Daartoe bestudeer ik epigenetische veranderingen bij blootstelling vroeg in het leven in leeftijd gerelateerde trajecten en ik wil de betekenis van deze pathways in de vroege levensvariatie van cardiovasculaire fenotypes van zowel de micro-en macro-circulatie.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2017