Project R-4648

Titel

Integratie van Verkeersveiligheid in Verkeersplanning en Prognoses (Onderzoek)

Abstract

Verkeersongevallen leggen een enorme sociale en economische last op de samenleving en staan sinds vele decennia bekend als een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid. Het incorporeren van het aspect verkeersveiligheid in het plannen van transport en vooral in het voorspellen van de vraag naar transport wordt beschouwd als een van de meest effectieve interventies als antwoord op het groeiende probleem van verkeersongevallen. Momenteel slaagt men er niet in om verkeersveiligheid systematisch te integreren in voorspellen van transport zowel vanuit onderzoeks- als vanuit praktische perspectieven. In deze context beoogt dit project de integratie van verkeersveiligheid met verschillende stappen van de procedure van transportvoorspelling (d.w.z. verkeersveiligheid zal geïncorporeerd worden in zowel de vraag naar transport als in verkeerstoedelingsmodellen) om na te gaan hoe verkeersveiligheid de vraag naar transport en de routering beïnvloedt. In dit onderzoeksvoorstel, het model om de vraag naar transport te voorspellen een activiteitengebaseerd transportmodel, genaamd FEATHERS. Ten aanzien van het toedelingsmodel, worden macro-niveau crash voorspellingsmodellen gebruikt om de impact van de verkeersveiligheid op de routekeuze te evalueren. De resultaten afgeleid van deze taak worden iteratief teruggekoppeld naar het transportvraagmodel om een evenwichtige veiligheidsstatus van het netwerk te bereiken. Het tweede deel van dit project gaat over de ontwikkeling van een model keten waarmee de verkeersveiligheidseffecten van de transportvraag-management strategieën zullen worden geëvalueerd. Resultaten van deze evaluaties bieden beleidsmakers bruikbare schattingen van de verkeersveiligheidseffecten van dergelijke strategieën.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2016