Project R-4628

Titel

De plaats van de nationale rechtbanken en hoven in het evoluerende grondrechtenlandschap van de Europese Unie (Onderzoek)

Abstract

De groeiende complexiteit van bescherming van fundamentele rechten in de EU is problematisch voor de nationale rechters. Dit onderzoek zal nader analyseren hoe nationale rechters in geselecteerde lidstaten worden beïnvloed door de veranderende verhouding tussen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie.

Periode

01 september 2013 - 31 augustus 2017