Project R-4629

Titel

Naar een actieve beeldanalyse: het ontwikkelen van een benadering die creatieve interactie met gecodeerde en ongecodeerde beeldelementen mogelijk maakt.

Abstract

De theoretische beeldanalyse wordt nog steeds bepaald door een benadering die beelden in de eerste plaats leest, 'decodeert' als een tekst. Dergelijke analyses van beeldende kunst houden vaak onvoldoende rekening met de lichamelijke, affectieve dimensie van cognitieve processen, ook bij de receptie van beelden. En vooral: een dergelijke benadering biedt weinig inzicht in het vormgevingsproces zelf. Hun contextgerichte en beschrijvende aanpak maakt ze vaak te beperkt om vanuit de eigen kunstpraktijk een bruikbare koppeling te leggen met ander beeldend werk. De belangrijkste doelstelling van het voorgestelde theoretisch/artistieke onderzoek is het ontwikkelen van een instrumentarium voor een actieve beeldanalyse, die een aanvulling kan bieden op de bestaande analysemethodes en kan ingezet worden bij het creëren van beelden(reeksen). Een actieve beeldanalyse beschrijft en decodeert niet louter beelden, maar onderzoekt ze via een actieve manipulatie. Door een bestaand beeld te 'herwerken' kunnen de intrinsieke, niet-gecodeerde beeldelementen, die de visuele en sensitieve beeldkwaliteit bepalen, toch worden geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de dynamische werking van vormelijke elementen doorheen verschillende versies van hetzelfde, concrete beeld.Het is de bedoeling uiteindelijk een analysemodel te presenteren dat een meer creatieve relatie tot beelden uit de kunstgeschiedenis mogelijk maakt en dat ook bruikbaar is voor andere beeldende kunstenaars/illustratoren.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2017