Project R-4476

Titel

Overeenkomst tussen UHasselt en PHL betreffende het doctoraat van Kenneth Verboven met titel "Cariorespiratoire revalidatie" (Onderzoek)

Abstract

Het aandeel van endocriene hormonen in de regeling van lipolyse tijdens uithoudingsinspanning in personen met obesitas, en de impact van lange termijn bewegingsinterventie hierop, is onvoldoende bekend. Echter is het belangrijk dit beter te begrijpen, om de impact van bewegingsinterventie op vetmassaverlies in personen met obesitas te maximaliseren, en hierdoor bij te dragen tot grotere primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Binnen dit project onderzoekt men de gevoeligheid van viscerale en subcutane abdominale adipocyten voor inspanningsgerelateerde hormonen, die lipolyse aansturen, in gezonde en obese mannen. Vervolgens zal de respons van deze hormonen tijdens acute uithoudingsinspanning in gezonde en obese mannen worden onderzocht, met een directe correlatie naar ex vivo gemeten lipolyse. Daarnaast zal men nagaan wat het effect van lange termijn levensstijl interventie (bewegingsinterventie) is op de hormonale respons tijdens acute uithoudingsinspanning in mannen met obesitas. Dit kan uitwijzen of lange termijn levensstijl interventies de verstoorde hormonale respons op acute uithoudingsinspanning in mannen met obesitas kan verbeteren, en welke strategie kan worden ingezet in de toekomstige preventie en behandeling van obesitas en cardiovasculaire aandoeningen.

Periode

16 januari 2013 - 31 december 2013