Project R-4581

Titel

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek van prof. dr. Jean Manca

Abstract

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht. Deze sabbatical werd toegekend aan Jean Manca.

Periode

19 augustus 2013 - 18 augustus 2014