Project R-4892

Titel

Identificeren van moleculaire mechanismen van wortelgroeiresponsen bij planten blootgesteld aan metalen, ter optimalisatie van plantengroei in phytoremediatie en biomassaproductie. (Onderzoek)

Abstract

Diffuse verontreiniging door overtollige metalen beïnvloed grote oppervlakten wereldwijd, als resultaat van mijnbouw, industrie, agricultuur, verkeer etc. Deze gronden terugbrengen in een duurzaam gebruik kan schadelijke omgevings- en socio-economische impacten reduceren. Er zijn opportuniteiten om deze verontreinigde bodems voor de productie van hernieuwbare energie biomassa en industriële grondstof te gebruiken, en dit zal de druk op agriculturele bodems nodig voor voedselproductie weghalen. Hoge biomassa producerende planten zijn onderworpen aan de toxische effecten van deze metalen. Alhoewel de fysiologie en moleculaire mechanismen van metaal opname, sequestratie en detoxificatie onder intens onderzoek liggen, wordt wortelgestel ontwikkeling onder deze omstandigheden nog slecht begrepen. Doch, de wortels zijn het eerste contactpunt met deze verontreinigingen, plaatsing van de wortels is dus een belangrijke factor om metaal opname te bepalen. Verder bouwend op resultaten van de wortelgroeirespons op overtollige metalen, doelt dit project de betrokkenheid van plant hormonen te identificeren. Lokale en systeem effecten van metalen op wortel ontwikkeling zal geëvalueerd worden en de impact op scheutgroei zal bepaald worden. De experimenten zijn ontworpen om kennis te genereren dat strategieën moet ondersteunen voor de optimalisatie van plantengroei met als doel (1) fytoremediatie, waarvoor wortelgroei-inhibitie zal moeten worden gereduceerd om plaatsing in verontreinigde grondflarden toe te laten, en (2) veilige biomassa productie, waarvoor wortelgroei gericht zal moeten worden naar minder of niet-verontreinigde grondflarden.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017