Project R-4575

Titel

Valorisatie crowdsourcing platform (Onderzoek)

Abstract

Het crowdsourcing platform biedt gebruikers de mogelijkheid om via mobiele toestellen (smartphones) data te verzamelen, deze in een webapplicatie te beheren, te bewerken en naar de buitenwereld toe ter beschikking te stellen. Het binnen IMOB ontwikkelde crowdsourcing platform onderscheidt zich van andere platformen daar het zich expliciet richt op mobiele dataverzameling door grotere groepen personen (de crowd) en daar de mogelijkheid tot koppeling van verschillende projecten aan toevoegt. Deze interactie tussen projecten laat toe om gegevens die door een project verzameld werden door een ander project te laten hergebruiken. Op deze wijze moet het crowdsourcing platform de voedingsbodem zijn voor diverse projecten waarbij samenwerking tussen projecten mogelijk is, aangemoedigd wordt en nieuwe projecten aantrekt. Het IOF-project heeft als doelstelling een spin-off voor te bereiden waarmee toepassingen, gebouwd op het generisch crowdsourcing platform, naar de markt kunnen worden gebracht.

Periode

01 juli 2013 - 31 december 2013