Project R-4682

Titel

Impact van luchtkwaliteit op gezondheid: exploiteren van relevante blootstellingsmerkers, effectmerkers en genexpressiegegevens uit Vlaamse humane biomonitoringgegevens en andere databanken. (Onderzoek)

Abstract

Een geïntegreerde analyse van de moleculaire, cellulaire en klinische mechanismen samen met blootstellingsindicatoren (zowel externe als interne) en tijdsvensters die lange- en korte termijnblootstelling aan luchtverontreiniging (luchtverontreinigingsexposoom) weerspiegelen. Onze centrale hypothese is dat we pathways zullen identificeren onderliggend aan luchtverontreiniging die leiden tot de identificatie van gepaste biomerkers voor milieu- en gezondheidssurveillance.

Periode

15 september 2013 - 14 mei 2015