Project R-5414

Titel

Vasculaire endotheliale dysfunctie: Het vermoedelijk raakvlak tussen opkomende cardiovasculaire risicofactoren in studiepopulaties met en zonder HIV in Sub-Saharisch Afrika (Onderzoek)

Abstract

Vasculaire endotheel dysfunctie (EDy) is een vroege precursor van cardiovasculaire aandoeningen. Vroege detectie van deze gebeurtenis kan een mogelijkheid bieden voor klinische interventies gericht op het omkeren van EDy. Zeer weinig studies hebben de associatie tussen HIV-infectie en antiretrovirale behandeling (ART), en EDy onderzocht in sub-Sahara Afrikaanse (SSA) populaties. Verschillende studies hebben ongekende toenames in traditionele risicofactoren gerapporteerd (hypertensie/diabetes mellitus/obesitas/dyslipidaemie/roken) in SSA populaties, die de endotheel functie kunne affecteren. Vervolgens, zijn er geen gegevens beschikbaar over de vermeende cardiovasculaire effecten van omgevingsfactoren, meer specifiek luchtvervuiling in SSA populaties. Deze studie richt zich dus op het onderzoeken van EDy als een vermeend gemeenschappelijk pathofysiologisch gevolg van twee maatschappelijke/gezondheidsuitdagingen in SSA, namelijk opkomende cardiovasculaire risicofactoren (HIV-infectie, ART, en toegenomen prevalentie van tradiotionele cardiovasculaire risicofactoren), en blootstelling aan luchtvervuiling. Deze studie zal uitgevoerd worden op populaties in drie SSA landen (Zuid-Afrika, Kenya en de Ivoorkust). De hoofdgroepen van de studie zullen bepaald worden door de HIV en ART status van de deelnemers: (i) Groep 1: patiënten met HIV-1 infectie, nog niet op eerste lijn ART; (ii) Groep 2: patiënten met HIV-1 infectie op ART, en (iii) Groep 3: deelnemers zonder HIV infectie (controle). Baseline onderzoeken zullen metingen includeren van de endotheel functie met behulp van flow gemedieerde dilatatie, screening voor hypertensie, diabetes, obesitas, dyslipidaemie en roken en metingen van blootstelling aan luchtvervuiling. Serum zal opgeslagen worden als genest case-control ontwerp voor opvolgende analyse van EDy en biomerkers voor vasculaire inflammatie. Baseline onderzoeken zullen herhaald worden op 12 en 24 maanden, en bepaling zal gemaakt worden voor additionele metingen voor luchtvervuiling om temporele wijzigingen toe te laten. Epidemiologische studies zullen onderbouwd worden door dier en in vitro metingen waarbij de directe vasculaire en endotheliale effecten en mechanismen van eerstelijns ART regimes onderzocht zullen worden door de vasculaire functie (rat aorta ring relaxatie studies), endotheelcel functie (gekweekte rat aorta endotheelcellen), en signaalpathways betrokken bij endotheel functie/dysfunctie (proteomica en Western blot analyse). In zijn geheel, zullen de menselijke studies binnen 30 maanden uitgevoerd moeten worden, en proefdierstudies binnen 24 maanden. Deze studie zal nieuwe data voorzien betreffende de totale prevalentie van Edy, en effecten van HIV infectie en ART op vasculaire endotheliale functie bij SSA populaties. Vervolgens, zal beschikbare informatie bekomen worden over de prevalentie van traditionele cardiovasculaire risicofactoren in de studiepopulaties, en zal onthullen of er een verband bestaat tussen blootstelling aan luchtvervuiling en EDy bij SSA. Samengevat, deze studie zal de eerste van zijn soort zijn om de vooropgestelde vragen te beantwoorden, en de bekomen resultaten te vergelijken in populaties van drie, regionaal verschillende SSA landen. Gezien de klinische voordelen van de detectie van EDy, kan onze studie helpen mensen te identificeren die risico lopen op het ontwikkelen van toekomstige nadelige cardiovasculaire gebeurtenissen. De bevindingen van deze studie zouden gebruikt kunnen worden om educatief en bewustzijnsmateriaal te verzamelen voor gezondheidswerkers en patiënten op zorgverlenings plaatsen over cardiovasculaire risicofactoren geassocieerd met HIV-infectie en/of ART, alsmede een mogelijk cardiovasculaire risico veroorzaakt door blootstelling aan luchtverontreiniging.

Periode

01 juni 2014 - 31 mei 2018