Project R-5175

Titel

Subsidieovereenkomst tussen instellingen en de Vlaamse Overheid betreffende de impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie (Onderzoek)

Abstract

Het voorwerp van deze overeenkomst is de realisatie aan de zijde van de dataleverancier van een incrementeel aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde onderzoeksinformatie, via een gestandaardiseerde interface en een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat met metadata waarvan de semantiek werd beschreven via het DGC.

Periode

16 december 2013 - 15 december 2016