Project R-4759

Titel

ITP 2013(-2014-2015) Verkeersveiligheid in landen met lage en medium inkomens: uitdagingen en strategieën voor verbetering (Onderwijs)

Abstract

Het International Training Programme (ITP) van Universiteit Hasselt focust op verkeersveiligheid en is getiteld ""Road Safety in Low and Middle Income Countries: Challenges and Strategies for Improvement". Het ITP wordt georganiseerd met co-financiering van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingsamenwerking). Tijdens het ITP worden 3 grote topics behandeld: - Gedrag: het verklaren van mobiliteitsgedrag, het opzetten van sensibilisatiecampagnes of educatieve programma's - Infrastructuur en mobiliteit: het evalueren van bestaande infrastructuurontwerpen, het bestuderen van de impact van infrastructuur op verkeersveiligheid en het verband tussen infrastructuur en gedrag - Verkeersveiligheidsbeleid: het afstammen van verkeersveiligheid en mobiliteitsbeleid, daarbij rekening houdend met verschillende aspecten zoals economie, demografische aspecten, ecologie, ruimtelijke planning, etc.

Periode

10 september 2013 - 14 december 2013