Project R-4848

Titel

KOI 2013 Verkeersveiligheid in Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen: Principes en benaderingen (Onderwijs)

Abstract

Verkeersveiligheid is een mondiaal probleem dat in omvang, met name in ontwikkelingslanden toeneemt. In die landen is het aantal dodelijke slachtoffers per 1.000.000 inwoners bijna het dubbele van het aantal dodelijke slachtoffers in geïndustrialiseerde landen. Aangezien er altijd een zekere mate van onderregistratie is, is het werkelijke probleem vermoedelijk zelfs veel groter. Aangezien in ontwikkelingslanden verkeersveiligheidsbeleid nog in de kinderschoenen staat of nog niet is opgestart, is lokale kennis en ervaring beperkt. Door het organiseren van de korte opleidingsinitiatief "Verkeersveiligheid in Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen: Principes en benaderingen", wil IMOB lokale professionals trainen zodat zij tot de verbetering van de verkeersveiligheid op zelf kunnen bijdragen. Het korte opleidingsinitiatief bestaat uit 3 delen die belangrijk zijn voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Het eerste deel is een inleiding tot het thema van de verkeers(on)veiligheid. Hier wordt de omvang van het probleem in diverse Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen geschetst. De verzameling van betrouwbare gegevens wordt ook verder in de diepte onderzocht. In het tweede deel, wordt deelnemers aangeleerd hoe problemen te analyseren met behulp van de conflict observatie techniek, die werd ontwikkeld specifiek voor niet-geïndustrialiseerde landen. Deelnemers leren hoe deze techniek toe te passen in werkelijke situaties, waardoor ze een beter inzicht in het verkeer krijgen. Bovendien wordt de bijdrage en de rol van gedrag bestudeerd. In het derde deel wordt een overzicht van mogelijke oplossingen en maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheidsbeleid gegeven. Deze oplossingen worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken, dat wil zeggen vanuit het perspectief van onderwijs en sensibilisatie, infrastructuur en handhaving.

Periode

13 oktober 2013 - 25 oktober 2013