Project R-4956

Titel

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een doctoraatsbursaal voor het onderzoeksproject van Christophe Smeets : "De ontwikkeling van een draagbaar ziekte-specifiek sensor platform voor het monitoren van patiënten met complexe chronische ziekten"

Abstract

Telemonitoring wordt alsmaar interessanter in de huidige gezondheidszorg. De mogelijkheid om patiënten van op afstand op te volgen is zeer aantrekkelijk, aangezien het voordelen kan bieden voor zowel de patiënt zelf als voor de gezondheidsverstrekker. Momenteel zijn geïmplanteerde toestellen ter ondersteuning van het hart (i.e. loop recorders, pacemakers, defibrillators) de meest geïmplementeerde vorm van remote monitoring. Deze toestellen zijn reeds geminiaturiseerd, laten long-term monitoring toe (6 jaar en langer) en zijn in staat om compleet autonoom te werken met ingebouwde intelligentie. Er is echter een groot nadeel verbonden aan deze geïmplanteerde toestellen daar ze enkel focussen op een kleine populatie patiënten. Het merendeel van patiënten met chronische ziekten heeft immers geen nood aan een geïmplanteerd toestel. Het is daarom zeer nuttig om de focus te leggen op niet-invasieve toestellen. Echter, de huidige niet-invasieve toestellen behalen de gewenste graad van miniaturisatie en signaal recording/processing niet. Niet-invasieve monitoring toestellen focussen meestal maar op één enkel biosignaal, dat meestal gemeten wordt door een reeds bestaande sensor, die simpelweg in een andere vormfactor verpakt wordt en uitgebreid wordt met communicatie mogelijkheden. In dit doctoraatsproject zal er een draagbaar ziekte-specifiek sensor platform ontwikkeld worden voor het monitoren van patiënten met complexe chronische ziekten. De focus ligt op het aanpassen van reeds bestaande technologie, zodat ze gebruikt kunnen worden in de kliniek en op het uitbreiden van de sensormogelijkheden om op die manier een flexibel sensor platform te verkrijgen voor het verzamelen van data van meerdere parameters. Heel belangrijk hierbij is het niet-invasieve karakter en de draagbaarheid. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van high-tech ontwikkelingen in low-power elektronica, die toelaten om longitudinale data op te meten. Het sensor platform zal daarenboven uitgerust worden met ingebouwde algoritmen, die meerdere biosignalen gelijktijdig verwerken. Dit zal efficiënte rapportering van de resultaten toelaten en correcte feedback geven aan de patiënt. Om dit alles te bewerkstelligen, is er een nauwe samenwerking opgestart met IMEC, een research en development centrum, gespecialiseerd in low-power elektronica.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2017