Project R-4858

Titel

Cognitieve effecten ten gevolge van milieuverontreiniging bij basisschoolkinderen en adolescenten. (Onderzoek)

Abstract

Hoewel het algemeen bekend is dat milieuverontreiniging een negatief effect heeft op de neurologische functie, zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen ten aanzien van dit probleem. Zo is het voor een aantal stoffen, waaronder toxische metalen, onduidelijk welk blootstellingniveau als veilig kan worden beschouwd. Bovendien zijn de cognitieve effecten van sommige stoffen, inclusief verkeersgerelateerde luchtvervuiling, nog niet grondig onderzocht. In dit project bestuderen we de neurologische effecten van milieuverontreiniging bij lage schoolkinderen en adolescenten. Deze populatie zou wel eens bijzonder gevoelig kunnen zijn aangezien het zenuwstelsel van kinderen volop in ontwikkeling is en uitgebreide veranderingen ondergaat. Daarnaast brengt deze populatie veel tijd door in open lucht. Bij adolescenten concentreren we ons op drie groepen van toxische stoffen: gebromeerde brandvertragers, toxische metalen en verkeersgerelateerde luchtvervuiling. Bij lage schoolkinderen bestuderen we de korte- en langetermijneffecten van blootstelling aan fijnstof.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2015