Project R-5041

Titel

BOF Bilaterale samenwerking: Sustainability through situation: cheap tricks, contingent hybrids and radical change (Onderzoek)

Abstract

Duurzaamheid is een alomtegenwoordige term geworden in vele academische disciplines. Toch is duurzaamheid in onze maatschappij voor velen nog steeds onbekend en onbemind. Deze attitude houdt stand door het feit dat duurzaamheid een dynamisch en zich ontwikkelend systeem is waarvan we wellicht nooit een compleet begrip zullen hebben omwille van de wereldwijde schaal en de complexiteit van de duurzaamheidsuitdaging. Om dit probleem aan te pakken, hebben we benaderingen nodig die grondig en contextgebonden zijn. Gezien de voortdurend groeiende verstedelijking van de maatschappij moeten we deze aanpak bovendien onverwijld ontwikkelen om de overgang naar een meer duurzame stedelijke vorm te managen en te bespoedigen. Het hoofddoel van de studie is om te onderzoeken hoe deze overgang gemanaged en bespoedigd kan worden. Gezien de niet duurzame aard van de suburbane ontwikkeling, de snelle ontwikkeling ervan en de impact ervan op de rest van het stedelijke systeem, zal deze studie geplaatst worden in een suburbane context. Het onderzoek zal drie sporen ontwikkelen: het duurzaamheidsdiscours analyseren op het niveau van het regime (beleids- en planningscontext), een taxonomie ontwikkelen van suburbane ontwikkeling binnen het grootstedelijke Kaapstad (historische en socio-economische context), en een verkenning van duurzaamheid in de specifieke onderzoekscontext door een analytisch kader te ontwikkelen om richting te geven aan een iteratief proces van identificatie en evaluatie van een reeks van projecten gerelateerd aan duurzaamheid.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017