Project R-5299

Titel

"YES, I DRIVE" : project voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) ter bevordering van het leren autorijden en van het veilig deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer. (Onderzoek)

Abstract

Het "YES, I DRIVE"-project beoogt de integratie van jonge volwassenen met ASS te bevorderen door 1) een geschikte rijvaardigheidstraining te ontwikkelen zodat de drempel om te leren autorijden verlaagt, de kostprijs door het langzame leerproces verkleint en de voorbereiding voor het reguliere praktische rijexamen geoptimaliseerd wordt; en 2) een betekenisvol adviessysteem over hun rijgeschiktheid tot stand te brengen zodat zij als veilige bestuurders participeren aan het gemotoriseerde verkeer.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2014