Project R-1341

Titel

Validatie van nieuwe moleculaire markers voor multiple sclerose. (Onderzoek)

Abstract

Binnen het onderzoek naar auto-immune aandoeningen zoals multiple sclerose (MS) is er een dringende nood aan betrouwbare en specifieke ziektemarkers. Dergelijke markers kunnen toepassing vinden in verschillende klinische en wetenschappelijke domeinen zoals onder andere in het stellen van een snelle en correcte diagnose, het voorspellen van het ziekteverloop bij een individuele patiënt, het bepalen van een aangepaste behandeling en het opvolgen van een toegepaste therapie. Doelstelling van het project : Biomed zal in een eerste luik van het project beroep doen op haar klinische netwerk om zo de beschikking te hebben over een grote diversiteit aan patiëntstalen. Naast het belang van de geïdentificeerde markers op het domein van diagnose, prognose en subtypering, zullen de MS kandidaat-antigenen onderzocht worden op hun gebruik in theranostische applicaties. In een tweede luik zal een assay ontwikkeld worden die toelaat de immunoreactiviteit te testen in een ELISA formaat of LINE assay waarbij gebruik gemaakt wordt van recombinant aangemaakte eiwitten en synthetische peptiden.

Periode

01 september 2008 - 31 augustus 2009