Project R-6007

Titel

Overeenkomst tussen de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM) en de Universiteit Hasselt met betrekking tot het project Ecotrons. (Onderzoek)

Abstract

De Ecotroninfrastructuur is een aaneensluiting van 12 gesofisticeerde, semi-automatisch gecontroleerde klimaatkamers. Het is een state-of-the-art technologie voor een doorgedreven en gecontroleerde studie van "global change". Deze infrastructuur slaat een brug tussen de complexiteit van "in situ" experimenten en labo/serre-experimenten in relatie tot de omgeving (globaal bv. klimaatsveranderingen; lokaal bv. vervuiling). De infrastructuur faciliteert studies van reacties van ecosystemen, organismen en de biodiversiteit op veranderingen in de omgeving (met experimenten voor fauna, flora, micro-organismen en onderlinge interacties), om fundamentele of meer toegepaste vraagstellingen op te lossen. Een gamma van omgevingsvoorwaarden - temperatuur, neerslag, CO2 concentraties, vervuiling, ozon,... - kunnen perfect x - keer nagebootst worden. De Ecotron Hasselt University is het resultaat van een partnerschap van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt, de researchgroep Plant and Vegetation Ecology van de UAntwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2017