Project R-5327

Titel

SMART-PT: Slim adaptief openbaar vervoer (Onderzoek)

Abstract

Het bevorderen van een duurzame mobiliteit is uitgegroeid tot een belangrijk doel in Europa, gericht op het rationaliseren van de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en op het reduceren van de milieueffecten van mobiliteit. De voortdurende toename van de congestieniveaus ligt aan de basis van een evolutie naar een duurzamer vervoer. Het is duidelijk dat de huidige ICT ontwikkelingen kunnen bijdragen aan deze doelstelling, maar op dit moment worden de mogelijkheden van ICT niet volledig benut in de sector van openbaar vervoer. Onderzoek heeft aangetoond dat ICT hoofdzakelijk wordt gebruikt om een vast vervoersysteem efficiënter te maken, maar het vervoersysteem zelf wordt nooit in vraag gesteld. De toegevoegde waarde van het ERA-NET projectvoorstel ligt in het omkeren van dat standpunt. Hoe kan ICT bijdragen aan de ontwikkeling van een flexibel vervoersysteem dat zelf-adaptief inspeelt op de veranderende vervoersvraag? Dit SMART-PT (Slim Adaptief Openbaar Vervoer) ERA-NET voorstel is een uitbreiding van het lopende SBO-project "ORDERin'F - Organizing Rhizomic Development along a Regional pilot network in Flanders". De wetenschappelijke doelstellingen van het lopende ORDERin'F project concentreren zich op de volgende fundamentele vragen: 1° Is het mogelijk om een doeltreffend regionaal pilot transportnetwerk te ontwerpen binnen de sterk gefragmenteerde Vlaamse ruimtelijke structuur dat significante economische, sociale en ecologische voordelen bevordert op de lange termijn voor de huidige samenleving? 2° Kan dit regionaal openbaar vervoernetwerk fungeren als hefboom om de gesuburbaniseerde ruimtelijke structuur in Vlaanderen op de lange termijn te herstructureren? Deze twee vragen leiden tot de volgende fundamentele onderzoekshypothese: kan een doeltreffend en specifiek ontworpen openbaar vervoernetwerk fungeren als katalysator voor een duurzame ruimtelijke structuur en mobiliteit in een versplinterd vestigingspatroon zoals we dat kennen in Vlaanderen? De bijkomende onderzoeksvraag in het huidige SMART-PT, ERA-NET voorstel is: hoe kunnen we evolueren naar een slim en evolutionair openbaar vervoersysteem dat haar diensten aanpast aan de veranderende vraag van de eindgebruiker en hoe kan dit bijdragen tot de ontwikkeling van een netwerk van hoge kwaliteit voor binnenkomend en uitgaand vervoer?

Periode

01 juli 2014 - 31 december 2016