Project R-5152

Titel

Literatuurstudie effect LED-reclameborden. (Onderzoek)

Abstract

In het kader van de actualisering van de regelgeving inzake de zone van achteruitbouw (tussen rooi- en bouwlijn) langs gewestwegen wenst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) na te gaan wat de impact is van LED-reclame op de weggebruiker. Zowel binnen het AWV als RWO en LNE is men er meer en meer voor gewonnen om deze nieuwe vorm van publiciteitsvoering - omwille van de ernstige afleidingsfactor - langs gewestwegen niet meer toe te laten. Hierbij wordt aan IMOB gevraagd om als onafhankelijk orgaan op korte termijn te onderzoeken wat de effecten zijn van dergelijke reclame op het rijgedrag. Wat hebben de weggebruikers gezien? In welke mate wordt hun aandacht afgeleid? Verhoogt de reactietijd van bestuurders? Het onderzoek dient opgesplitst te worden in twee luiken, met name een literatuurstudie en een onderbouwing van de argumentatie m.b.v. de rijsimulator (aan de hand van verschillende proefopstellingen). Dit project is beperkt tot het eerste luik van de offerteaanvraag: de literatuurstudie.

Periode

29 januari 2014 - 17 februari 2014