Project R-5643

Titel

Ecoren : Energetische renovatie van Vlaamse representatieve eengezinswoningen en appartementsgebouwen. (Onderzoek)

Abstract

Ecoren beoogt de ontwikkeling en demonstratie van marktgerichte en sociaal aanvaarde energetische renovatieconcepten voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen representatief voor het Vlaamse woningbestand, waarbij continue bewoning gegarandeerd blijft. Door vanaf de ontwerpfase rekening te houden met de financiële eisen van de VMSW, wordt naast de private markt ook de markt van de sociale huisvestingsmaatschappijen aangesproken. Doelstelling is het bouwproces (kwaliteit, tijd, budget) en de klantentevredenheid (gewenst resultaat, min. overlast) te optimaliseren door doorgedreven ketensamenwerking en inzet van BIM en leantechnieken, alsook betrokkenheid van de bewoners van planning tot oplevering. Tenslotte worden ook alternatieve financieringsmodellen ontwikkeld zowel voor uitrol binnen de VMSW als de privé-markt alsook mobilisatieprocessen om beide doelgroepen te benaderen.

Periode

01 augustus 2014 - 31 juli 2019