Project R-5444

Titel

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5 (controle en analyse) (Onderzoek)

Abstract

Het voorwerp van de opdracht is de uitvoering van de controle en de analyse van de gegevens van de enquêtering die binnen het kader van het vijfde onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 5) gebeurt. Deze enquêtering gebeurt jaarlijks gedurende 5 opeenvolgende jaren. Hierbij dient jaarlijks een analyserapport opgemaakt dat een weergave is van de analyse van de gegevens van het voorbije waarnemingsjaar.

Periode

15 januari 2015 - 14 oktober 2021