Project R-5473

Titel

Onderzoek naar lange termijn effectiviteit van een uitgebreid telerevalidatieprogramma op het cardiovasculaire risicofactorprofiel, cardiopulmonale fitheid en op het verminderen van de kans op hervallen in een brede hartpatiënt populatie (Onderzoek)

Abstract

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste vijanden van de gezondheid van de mens. Patiënten die aan deze ziekten lijden worden geadviseerd om deel te nemen aan een revalidatieprogramma, met het doel om recidief of deterioratie van hun ziekte tegen te gaan. In dit programma ligt de nadruk op het onderhouden van een actieve levensstijl, op het wijzigen van ongezonde gewoontes, op het aanleren van gezonde voedingsgewoontes en op het psychosociaal welzijn. Tot op heden wordt spijtig genoeg vastgesteld dat patiënten vaak niet participeren in dergelijk programma. Het is dus zeer belangrijk om nieuwe strategieën te bedenken en te implementeren, met als doel ervoor te zorgen dat hartpatiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, een gezonde levensstijl aanleren en behouden. Wij denken dat telerevalidatie waarbij de patiënt revalideert op afstand van het ziekenhuis, ons kan helpen dit doel te bereiken. Dit is mogelijk door het gebruik van draagbare sensoren die de hartslag, de bloeddruk, het gewicht en de fysieke activiteit registreren, en via het internet of telefoonlijnen deze geregistreerde informatie doorsturen naar de arts. In dit project zullen we, aan de hand van de Telerehab III studie, de effectiviteit van een telerevalidatieprogramma onderzoeken op de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, obesitas...), op de fysieke conditie van de patiënt, op de mogelijke recidieven van de ziekte... . Binnen dit project zal tevens geprobeerd worden een Cardiac Patient Training Companion (CPTC) te ontwikkelen. De CPTC is de ideale tool die de hartpatiënten zal helpen in hun revalidatieprogramma. De CPTC beschikt over de mogelijkheid data te registreren, de patiënt te coachen en te onderwijzen over zijn ziekte, ...

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2016