Project R-5518

Titel

De rol van crossmodale overeenkomsten in een multisensoriële setting op de evaluatie van producten en winkelomgevingen. (Onderzoek)

Abstract

Mijn project betreft het bestuderen van crossmodale effecten op product niveau en retail niveau. Crossmodale correspondences wijzen op het feit dat een sensorische prikkel in één zintuig een verwachting kan creëren in een ander zintuig. Bijvoorbeeld, wanneer men een vanille geur ruikt is er een automatisch activatie van het zintuig "zicht". In het bijzonder: de kleur "geel" wordt automatisch verwacht. Bijgevolg spreken we over een crossmodale correspondence tussen de geurzin (vanille geur) en het zicht (geel). Gedurende mijn project zal ik onderzoeken of crossmodale correspondences tussen zicht en geur aan de ene kant en zicht en gehoor aan de andere kant de preferentie en evaluatie van producten en retail designs kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, in lijn met het gegeven voorbeeld van vanille geur en geel, of er een voorkeur is voor een geel retail design wanneer de omgevingsgeur van vanille aanwezig is. Met andere woorden: als de verwachte crossmodale correspondence aanwezig zijn. De resultaten van mijn project zullen van nut zijn voor product designers, retail designers en marketing professionals bij het ontwikkelen van producten en retail designs zodoende de aanwezigheid van crossmodale correspondences optimaal benut kunnen worden.

Periode

01 oktober 2014 - 27 november 2016