Project R-5492

Titel

Geavanceerde optische beeldvorming van veranderingen in de mechanobiologie van cellen geïnduceerd door nanopartikels in een 3D hydrogel-gebaseerd longmodel (Onderzoek)

Abstract

Nanotoxicologie is een belangrijk en opkomend deelgebied van nanotechnologie. Desondanks neemt de kritiek en bezorgdheid in de literatuur toe over de trage voortgang, misvattingen en dubbelzinnig geformuleerde conclusies. Vooral de verschillende tekortkomingen met betrekking tot traditionele cytotoxiciteitstesten - zoals de kloof tussen in vitro en in vivo, de beperking van de experimenten tot korte termijn effecten, en het gebrek aan onderzoek naar het behoud van de celfunctie - leiden tot bezorgdheden. Daarom is er behoefte aan een in vitro model met verbeterde relevantie tot de in vivo situatie om zo adequater de mogelijke gevaren van nanodeeltjes (NPs) te bepalen. Het doel van dit project is om een in vitro 3D hydrogel-gebaseerd longmodel te ontwikkelen voor de studie van (lange termijn) veranderingen in de functie van longcellen veroorzaakt door NPs. Allereerst zal het geoptimaliseerd model gebruikt worden voor het bestuderen van de normale mechanobiologie van de cellen en hun interactie met de hydrogel. Verder zullen de effecten van verschillende NPs op de cellen bestudeerd worden aan de hand van het 3D model. In de verschillende stappen van het onderzoek zullen geavanceerde optische methoden verder ontwikkeld worden zodat deze aangewend kunnen worden om kwantitatief de verschillen in celfunctie te bepalen.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2016