Project R-5494

Titel

Het modelleren van ladingsconsolidatie vanuit het standpunt van vervoerders (Onderzoek)

Abstract

Ten gevolge van de steeds toenemende concurrentiële en globale druk om efficiënt te werken, zijn transportbedrijven verplicht hun interne focus te vervangen door een collaboratieve visie. Gedurende de afgelopen decennia werden reeds verscheidene types van coöperatieve supply chain relaties bestudeerd en dit zowel in professionele als academische literatuur. Onderzoek naar horizontale samenwerking in de logistieke sector blijft echter schaars en verspreid over verschillende onderzoeksdomeinen. Bedrijven die actief zijn op hetzelfde niveau van de supply chain en gelijkaardige logistieke diensten aanbieden, kunnen horizontaal gaan samenwerken om hun productiviteit te verhogen, hun service level te verbeteren en hun marktpositie te verstevigen. Het doel van mijn doctoraatsonderzoek is het bestuderen van logistieke samenwerking vanuit het standpunt van vervoerders en dit door een uitgebreid onderzoek te voeren naar de operationele planning van horizontale collaboratieverbanden tussen die vervoerders. In een eerste fase wordt de gezamenlijke route planning van meerdere vervoerders geformuleerd als een statisch rittenplanningsprobleem en opgelost met een geschikte meta-heuristiek. Bovendien wordt de impact van coalitie kenmerken op het niveau van behaalde besparingen onderzocht in een gezamenlijke route planning context. De tweede fase van mijn onderzoek focust vervolgens op de ontwikkeling van een nieuwe horizontale samenwerkingsaanpak: het delen van magazijnen of distributiecentra met partner organisaties. Daarenboven worden uitgebreide numerieke experimenten, gebaseerd op de statistische techniek experimenteel ontwerp, uitgevoerd om de voordelen van cooperative facility location en de effecten van verschillende kostenallocatie technieken te analyseren en te vergelijken. Tenslotte wordt een goal programming benadering toegepast om onze onderzoeksfocus uit te breiden van het exclusief beschouwen van kostenminimalisatie naar het in rekening brengen van klantenservice effecten in een horizontale samenwerkingscontext.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017