Project R-5519

Titel

De rol van auditing en audit kwaliteit in het oplossen van agency problemen in private familiebedrijven (Onderzoek)

Abstract

Hoewel de meeste ondernemingen wereldwijd familiebedrijven zijn, wordt er zeer weinig aandacht besteed aan accountingpraktijken binnen deze groep van bedrijven. Toch kan aangenomen worden dat de rol van accounting een specifieke betekenis krijgt in bedrijven waar de meerderheid van de aandelen in handen is van enkele controlerende aandeelhouders. In dit onderzoek willen we ons dan ook richten op het nauwelijks onderzochte domein van auditkwaliteit in private familiebedrijven. Het hoofddoel is om te onderzoeken in welke mate het laten uitvoeren van een audit specifieke agency problemen in private familiebedrijven kan reduceren, waarbij we in sterke mate rekening zullen houden met het heterogene karakter van deze familiebedrijven. Een audit wordt algemeen als een belangrijk monitormechanisme beschouwd dat cruciaal is om de belangen van de stakeholders te vrijwaren bij de aanwezigheid van agency problemen. Hoewel dit onderwerp uitgebreid onderzocht werd voor beursgenoteerde bedrijven, is er nauwelijks gerelateerd empirisch onderzoek gedaan voor private familiebedrijven. Toch blijkt dat deze bedrijven te kampen kunnen krijgen met hogere agency problemen dan beursgenoteerde bedrijven omwille van de mogelijk negatieve gevolgen van zelfcontrole en altruïsme (bv. een zoon of dochter aanwerven, zelfs indien ze de noodzakelijke kwalificaties missen). Of deze hogere agency conflicten binnen bepaalde types van private familiebedrijven werkelijk leiden tot de aanstelling van een auditor (van hoge kwaliteit), kan echter afhangen van de effectiviteit van de Raad van Bestuur. We zullen dan ook onderzoeken in welke mate een goed functionerende actieve Raad van Bestuur een auditor (van hoge kwaliteit) zal aanstellen of aanbevelen om de agency problemen te reduceren.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2016