Project R-5476

Titel

Exploratie van gelaagde perovskieten als kandidaat magnetoelektrische materialen

Abstract

Magnetoelektrische multiferroische materialen zijn interessant omwille van hun gekoppelde magnetische en ferroelektrische eigenschappen. Meestal zijn deze eigenschappen echter enkel aanwezig bij zeer lage temperaturen, waardoor de materialen ongeschikt zijn voor gebruik in toepassingen. Daarom dat recent onderzoek zich vooral toespitst op mechanismes en materialen die een werking bij kamertemperatuur toelaten. In dit project wordt de synthese van poeders en (epitaxiële) films via oplossing-gel methodes, chemische oplossing depositie en hydrothermale epitaxy onderzocht.

Periode

01 oktober 2014 - 04 september 2015