Project R-5174

Titel

BELDAM 2015 project (Onderzoek)

Abstract

De FOD Mobiliteit en Vervoer verricht in de loop van 2015 een nieuwe nationale enquête over de dagelijkse mobiliteit van de Belgen. Dit is een update van en een in overeenstemming brengen met de enquête BELDAM 2010. Om het veldonderzoek in de beste omstandigheden uit te voeren, moeten van nu af aan een aantal wetenschappelijke en technische voorbereidende werkzaamheden worden ondernomen. Die taken worden toegewezen aan hetzelfde consortium van ploegen die heeft bijgedragen tot het succes van de enquête BELDAM 2010.

Periode

01 februari 2014 - 31 december 2015