Project R-5296

Titel

Samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en VITO in het kader van een doctoraat met titel: ' Gezondheidseffecten van actieve mobiliteit: cardiovasculaire voordelen en risico's van ongevallen en luchtkwaliteit" (Onderzoek)

Abstract

Dit project kadert in het Europese FP7 PASTA project dat de maatschappelijke gezondheid wil verbeteren door middel van investeringen in actiever mobiliteit. In dit project zal door middel van online vragenlijsten zelf-gerapporteerde data verzameld worden over het transportgedrag en niveau van fysieke activiteit van 14 000 deelnemers (2000 in elk van 7 deelnemende steden waaronder Antwerpen). De analyse van deze dataset moet toelaten om een beter zicht te krijgen op de voor- en nadelen voor de gezondheid en met name op die parameters die heden onbekend zijn (bv. substitutie tussen verschillende vormen van fysieke activiteit, het precieze ongevalsrisico i.f.v. blootstelling ...) In aanvullende modules zullen deze crowd sourced gegevens worden geverifieerd. In dit project werkt de kandidaat mee aan het uitwerken van dergelijke aanvullende module voor het verzamelen van objectieve data over de fysiologische effecten van actieve mobiliteit, namelijk het beoefenen van fysieke activiteit en de blootstelling aan luchtvervuiling. In 3 van de 7 deelnemende steden worden experimenten opgezet om aan de hand van kleine sensoren de luchtkwaliteit en het niveau van fysieke activiteit te meten tijdens de verplaatsing. Met niet-invasieve technieken worden tevens de fysiologische effecten van blootstelling in combinatie met de fysieke inspanning gemeten. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de WHO HEAT tool voor het berekenen van de kosten-effectiviteit van maatregelen in verband met actieve mobiliteit. Daarnaast worden praktische applicaties ontwikkeld om de gezondheidseffecten, de voordelen en de kosten van actieve mobiliteit te berekenen voor de gemeenschap en individuen om input aan te leveren voor de ontwikkeling van een duurzame en preventieve gezondheidszorg.

Periode

01 mei 2014 - 31 december 2018