Project R-5176

Titel

Cadmium-geïnduceerde responsen in Arabidopsis thaliana: oxidatieve stress en de effecten op mitochondriaal niveau (Onderzoek)

Abstract

Ons leefmilieu is vervuild met zware metalen, zoals cadmium (Cd), die aanwezig zijn in grond, lucht, water en sedimenten. Dit leidt wereldwijd tot een verminderde biomassaproductie en daarmee samenhangende economische verliezen. In planten kan blootstelling aan Cd op cellulair niveau oxidatieve stress induceren. Deze conditie kan resulteren in cellulaire schade en/of signalisatie. Mitochondriën zouden in deze omstandigheden een belangrijke rol kunnen spelen, aangezien ze stressgevoelig zijn. Het doel van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de relatie tussen oxidatieve stress en zijn effecten (celschade en/of signalisatie) en de eventuele rol van de mitochondriën in deze processen. Hiertoe wordt het modelorganisme Arabidopsis thaliana gedurende 24 of 72 uur blootgesteld aan verschillende Cd-concentraties. Het project bestaat uit drie werkpakketten. Vooreerst wordt bepaald welke Cd-concentraties significante effecten op biochemisch en/of macro/microscopisch niveau induceren (range finding). Deze subletale concentraties worden vervolgens gebruikt om de oxidatieve stress signatuur van zowel intacte planten als celculturen te bepalen. Tenslotte wordt de eventuele rol van de mitochondriën in Cd-geïnduceerde cellulaire stress responsen onderzocht. Structurele en functionele gevolgen worden bestudeerd, waarnaast mitochondriale gen- en eiwitexpressie profielen worden opgesteld om te bepalen welke componenten beïnvloed worden door blootstelling aan Cd.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2014