Project R-5644

Titel

Mutatie+ : Mutatiewoningen harmonieus geüpgraded met modulaire technieken en functie van levensloop, leefcomfort en energiebesparing. (Onderzoek)

Abstract

Een mutatiewoning is een woning die leeg staat, wachtend op een nieuwe bewoner (huurder). Dit is een perfect moment om de woning energetisch op een hoog niveau te brengen én te voorzien van meer comfort en andere levensloop en zorg behoeften. Mutatie+ heeft als doel te onderzoeken hoe een individuele woning, gebouwd vóór 1995, kan gerenoveerd worden tot een BEN woning, waarbij tegelijkertijd belangrijke andere ingrepen worden uitgevoerd aan de woning, zoals bv. een badkamer- of keukenrenovatie. Daarnaast kunnen andere ingrepen leiden tot optimalisatie voor levenslang wonen. Dit zal gebeuren in een proeftuin waarin effectieve renovatieprojecten worden uitgevoerd. Door aanpassingen zowel op energetisch vlak als op vlak van leefbaarheid van de woning samen uit te voeren, kunnen belangrijke besparingen gerealiseerd worden in tijd en geld. Mutatie+ zal een stappenplan uitwerken, waarin ook latere aanpassingen inzake energie en levenslang wonen voorbereid worden. Het technisch concept is opgebouwd uit geïndustrialiseerde modules, die innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties bevatten. De modules zijn uitwisselbaar en zorgen voor in de tijd aanpasbare woningen i.f.v. de wensen van de bewoner. Door ontwikkeling van een dashboard en online toegankelijke applicaties met doelgerichte en gebruiksvriendelijke informatie over kosten- en energiebesparing en comfortverbetering zullen bewoners gesensibiliseerd en gemobiliseerd worden. Door de verbeteringen van de energetische prestaties zal de energierekening verlagen. Het budget dat hiermee vrijkomt, wordt ingezet om de andere aanpassingen (gedeeltelijk) te financieren. In plaats van oplossingen serieel uit te werken, biedt Mutatie+ een geïntegreerde aanpak, op maat van de klant. De huiseigenaar krijgt hierbij meer kwaliteit, voor minder geld en minder overlast. De koppeling van sociale en technische aspecten leidt, door wisselwerking in een verbeterloop, tot een kwalitatief hoogstaand en tegelijk betaalbaar concept. Nieuw Dak stelt woningen ter beschikking, voor demonstratie van de Mutatie+ renovatie methodiek. Hierna worden de ontwikkelde renovatieconcepten uitgerold naar de Vlaamse particuliere renovatiemarkt én wordt toepassing binnen de nieuwbouw onderzocht.

Periode

15 augustus 2014 - 14 augustus 2018