Project R-5488

Titel

Vertekent respondent-inefficiëntie de geschatte bereidheid tot betalen in discrete keuze-experimenten voor niet-marktgoederen? (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek situeert zich binnen het veld van micro-economisch onderzoek gericht op het achterhalen van de voorkeuren en bij verlenging hiervan de bereidheid tot betalen (BTB) voor niet-markt goederen. Hiertoe worden normaliter "stated preference" methodes gebruikt, zoals discrete keuze experimenten. Bij deze laatste worden respondent gevraagd om herhaaldelijk keuzes te maken tussen meerdere alternatieven die beschreven worden door een aantal attributen en aantal levels. Vervolgens, aan de hand van niet-lineaire regressie modellen gebaseerd op "random utility theory" (RUT) kan het indirect nut dat elk attribuut of level bijdraagt tot het te waarderen goed of dienst worden bepaald. Hierbij wordt verondersteld dat de respondent een perfect rationele denker is. Deze assumptie wordt echter gecontesteerd. Meer nog, het werd reeds aangetoond dat de BTB vaak wordt overschat wanneer de schattingen vergelijken met echte uitgaven of uitgaven in experimenten met gevolgen voor het inkomen. Bijgevolg is er nood aan: (1) het nagaan van de invloed van de context op keuzes, (2) het nagaan van de invloed van pecuniaire gevolgen op de beslissingsmethode, en (3) het modelleren van een alternatieve beslissingsheuristiek waarin het negeren van ganse alternatieven wordt gemodelleerd.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017