Project R-5641

Titel

Complexiteit in blootstellings- en dosisbepaling ten behoeve van epidemiologisch onderzoek (Onderzoek)

Abstract

Dit postdoctoraal project beoogt om de blootstelling van de bevolking aan verkeer gerelateerde luchtvervuiling in de stad in kaart te brengen. Verschillende methodologieën, gaande van eenvoudig tot complex, worden toegepast om de winsten van elke bijkomende complicatie te kwantificeren in blootstellingsstatistieken. Complexere methoden leggen vaker een grotere last op de deelnemers, maar nieuwe technologieën bevorderen de kansen om hierin te verbeteren. In drie Europese steden, in ~300 deelnemers in totaal, zal de fractie stikstofoxide in uitgeademde lucht snel gemeten worden als niet-invasieve biomerker. Deze biomerker werd eerder al gekoppeld aan korte termijn blootstelling aan zwarte koolstof (ZK; roet, voornamelijk uit verkeersbronnen). Eerst zal de blootstelling van alle deelnemers gemodelleerd worden met behulp van eenvoudige statistieken. Vervolgens, zullen luchtvervuilingsmodellen en tijd-activiteit patronen van de deelnemers gebruikt worden om de tijdgewogen blootstelling te berekenen. Uiteindelijk, zal persoonlijke blootstelling en dosis gemonitord worden met behulp van state-of-the-art draagbare toestellen (luchtkwaliteit, GPS, dagboek-app, sensoren voor fysieke activiteit). Biomerker metingen bij alle deelnemers zullen gerelateerd worden aan verschillende blootstellingsniveaus als detaillering voor validatie doeleinden. De hypothese van het project is dat complexe technieken in staat zijn gezondheidseffecten duidelijker en realistischer te identificeren door blootstelling misclassificatie te beperken. Dit onderzoek is innovatief in de manier waarop het omgaat met twee interagerende geografieën: luchtvervuilingsconcentraties en de verblijfplaats van mensen; en hoe deze nieuwe inzichten epidemiologische studies kunnen verbeteren in de toekomst.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017