Project R-5528

Titel

Genexpressie profielen indicatief voor blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de baarmoeder in relatie tot de ontwikkeling van ziekte binnen het ENVIRONAGE geboorte cohort. (Onderzoek)

Abstract

De schadelijke effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) staan wereldwijd in de belangstelling staan vanwege de overvloedige aanwezigheid in de omgeving en voedsel. Deze groep van organische verbindingen bereiken het ongeboren kind via de placenta en bezitten kankerverwekkende eigenschappen. Daarnaast hebben ze toxische effecten op foetale ontwikkeling en het immuunsysteem. Het ongeboren kind is gevoeliger voor de effecten van PAK in vergelijking met volwassenen. PAK blootstelling in de baarmoeder is geassocieerd met schade aan het genoom en nadelige ontwikkelingsparameters gemeten tijdens geboorte. Wij geloven dat blootstelling aan PAK het ongeboren kind kan predisponeren en de ontwikkeling van kanker en immuunziekten op latere leeftijd kan beïnvloeden. De modulatie van foetale gen expressie patronen (transcriptoom) is voorgesteld als onderliggend mechanisme. Het ENVIRONAGE (ENVIRmental influence on AGEing in early life) geboortecohort bestaat op dit moment uit meer dan 800 moeder-kind paren. De rekrutering loopt en er is gestart met het opvolgen van de kinderen, dat wil zeggen het structureel meten van gezondheidsparameters op vierjarige leeftijd. Ik onderzoek, op moleculair niveau, de vroege effecten die geassocieerd zijn met prenatale blootstelling aan PAK. Om dit te bereiken zal ik veranderingen in de foetale gen expressie als gevolg van PAK blootstelling bestuderen, die betrokken zijn in onder andere kanker en immuun-gerelateerde cellulaire processen. Op deze manier kan de betekenis van deze gemoduleerde processen met betrekking tot het risico op het ontwikkelen van ziekten in de vroege jeugd worden ontrafeld.

Periode

01 oktober 2014 - 24 juli 2017