Project R-5546

Titel

Dentale pulp stamcellen als een innovatieve en specifieke anti-angiogene therapie voor plaveiselcel carcinomen van hoofd en nek. (Onderzoek)

Abstract

Hoofd en nek plaveiselcelcarcinoom (HNSCC) is het meest voorkomende type van tumoren in de wereld. Ondanks recente vooruitgangen in de behandeling ervan, zijn de overlevingskansen van de patiënten in de voorbije 30 jaar onveranderd laag gebleven. Het agressieve karakter van HNSSC is geassocieerd met angiogenese. Inhibitie van dit fenomeen zou dus een effectieve therapie kunnen bieden. Toenemend bewijs geeft aan dat mesenchymale stamcellen uit het beenmerg (BM-MSCs) in staat zijn om zich specifiek op tumoren te richten waardoor ze dus gebruikt kunnen worden als doeltreffende 'delivery vehicles' van anti-angiogene proteïnen. Omdat het oogsten van BM-MSCs een pijnlijke en invasieve ingreep is, die vaak ook complicaties veroorzaakt, is het ons doel om stamcellen uit de tandpulpa (hDPSCs) te gebruiken. Dit zijn MSC-achtige cellen die zelfs superieure eigenschappen hebben over BM-MSCs. Deze cellen worden geïsoleerd uit menselijke tanden. Eerst onderzoeken we het effect van niet-gemodificeerde hDPSCs in een HNSCC xenograft muis model gecombineerd met optische bioluminescentie beeldvorming. Dit laat toe om op een niet-invasieve manier simultaan de tumor progressie, hDPSC overleving en lokalisatie op te volgen. Vervolgens worden hDPSCs ontworpen om thrombospondine-1, een van de meest potente anti-angiogene proteinen, op een stabiele manier tot uitdrukking te brengen. Het antitumorale effect van deze gemodificeerde hDPSCs in het voornoemde muis model wordt bestudeerd. Onze bevindingen hebben niet enkel gevolgen in het gevecht tegen kanker, maar zouden ook kunnen onthullen of hDPSCs veilig gebruikt kunnen worden in het ziekenhuis om andere ziektes zoals hersenbloeding, ruggemergletsel en myocard infarct te behandelen.

Periode

01 oktober 2014 - 12 november 2017