Project R-5361

Titel

Simulatoronderzoek omtrent filewaarschuwing op dynamische borden (Onderzoek)

Abstract

Het Vlaams Verkeerscentrum is ondermeer verantwoordelijk voor de aansturing van de vaste dynamisch instelbare digitale panelen die zich bevinden op bepaalde segmenten van het snelwegennetwerk, ook in de context van filewaarschuwing. Op dit ogenblik zijn verscheidene varianten van filewaarschuwende boodschappen in gebruik zonder dat men evenwel (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht heeft in de effectiviteit van de voorhanden zijnde varianten. Daarenboven blijft het onduidelijk welke de meer precieze impact is van de accuraatheid van filewaarschuwende boodschappen op het rijgedrag (en dus de veiligheid) van de weggebruikers. Het simulatoronderzoek naar de hierboven geschetste problematiek zou de volgende doelstellingen moeten voorop stellen: - Het achterhalen van de mate waarin weggebruikers filewaarschuwende boodschappen aangeboden op vaste dynamisch aanstuurbare digitale panelen (a) opnemen [dit kan nagegaan worden op basis van de kijkparameters] en (b) gebruiken met het oog op de verkeersveiligheid [dit kan nagegaan worden op basis van de rijparameters]. - Het achterhalen van de mate waarin de opname en het gebruik van dergelijke filewaarschuwende boodschappen afhankelijk zijn van de factoren (a) boodschapontwerp en (b) boodschapaccuraatheid.

Periode

15 mei 2014 - 14 januari 2015