Project R-5209

Titel

MapFlux: Het verenigen van papier gebaseerde kaarten en hun digitale tegenhangers (Onderzoek)

Abstract

Recente controversies omtrent mobiele digitale kaarten hebben de relevantie van cartografie in mens-computerinteractie en informatievisualisatie voor mobiele toestellen aangetoond. Ondanks de vooraanstaande rol van zogenaamde "kaart apps" zijn deze niet grondig bestudeerd vanuit het perspectief van de vele en relevante onderzoeksresultaten uit het domein van cartografie. Bovendien worden de principes en "best practices", vastgelegd in cartografie, zelden geïntegreerd in het werk van computerwetenschappers en in de informaticatoepassingen. In MapFlux gaan we eerst de voornaamste cartografische problemen in populaire kaartapplicaties voor mobiele toestellen identificeren. Op basis van de academische literatuur in het domein van cartografie en het onderzoek in mobiele mens-computerinteractie en "augumented" papier, zullen we dan potentiele oplossingen, welke de leegte tussen huidige papier gebaseerde kaarten en hun digitale tegenhangers zullen overbruggen, identificeren, implementeren en evalueren. Er zijn thans veel opportuniteiten om de voordelen van traditionele cartografie te benutten om zodoende geografische informatie meer toegankelijk en bruikbaar te maken voor digitale toestellen. De kern van het onderzoek zal zich situeren in onderzoek naar fundamentele interactieprincipes voor ruimtelijke informatie. Eerder dan het vervangen van elke papier gebaseerde kaartinteractie door digitale kaartapplicaties, beogen we een symbiose van de kerneigenschappen van de papieren- en digitale wereld door het ontwerpen van hybride papier-digitale gebruikersinterfaces.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017