Project R-5465

Titel

Cadmium-geïnduceerde endoreduplicatie in Arabidopsis thaliana (Onderzoek)

Abstract

Vervuiling van de omgeving met metalen treft vele regio's wereldwijd. Cadmium (Cd) kan door planten worden opgenomen uit de bodem en zo accumuleren in de voedselketen. Daarom is het erg belangrijk om onze kennis over de mechanismen van Cd-toxiciteit te vergroten met als finaal doel Cd-vervuiling en zijn gevolgen aan te pakken. Blootstelling aan Cd veroorzaakt oxidatieve stress in Arabidopsis thaliana, wat de niveaus en redoxstatus van de antioxidatieve metabolieten ascorbaat (AsA) en glutathion (GSH) beïnvloedt. Het veroorzaakt eveneens endoreduplicatie, een alternatieve vorm van de celcyclus waarin DNA-replicatie plaatsvindt zonder celdeling, resulterend in gewijzigde nucleaire ploïdieniveaus. De effecten van Cd op AsA, GSH en endoreduplicatie kunnen bijdragen aan zijn impact op plantengroei en -ontwikkeling. Daarom wordt in dit project de correlatie tussen Cd-geïnduceerde effecten op (1) plantengroei en -ontwikkeling, (2) AsA en GSH en (3) endoreduplicatie in A. thaliana bestudeerd. Om de onderliggende mechanismen van Cd-geïnduceerde endoreduplicatie te ontrafelen, worden cellulaire processen (oxidatieve stress, DNA-schade, celcyclusregulatie) en intercellulaire ethyleensignalering onderzocht door het gebruik van verschillende mutanten. Tot slot wordt de fysiologische functie van Cd-geïnduceerde endoreduplicatie bestudeerd op zowel korte (binnen één generatie) als lange (transgenerationele) termijn.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2018