Project R-5459

Titel

Ontwerp en optimalisatie van hybride beton-metselwerk schoorsystemen (Onderzoek)

Abstract

Bij hybride constructies worden verschillende bouwmaterialen, -methoden, -processen en constructiedetails slim gecombineerd tot innovatieve structurele oplossingen om zo een efficient en economisch antwoord te bieden op specifieke prestatiecriteria van gebouwen en gebouwonderdelen. Het doe/ van derge/ijke structurele oplossingen is de ontwikkeling van synergetische constructieve systemen waarbij de globale prestaties superieur zijn aan de som van de prestaties van de afzonderlijke componenten. In het licht van deze context, zal het huidige onderzoeksproject zich richten op de ontwikkeling van innovatieve hybride oplossingen waarbij structuurelementen uit beton en metselwerk gecombineerd worden. Het doe/ is om geoptimaliseerde systemen te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van structurele stabiliteit, terwij/ de bouwkosten en de milieu-impact geminima/iseerd worden. De resultaten zullen vertaa/d worden naar aanbevelingen die rechtstreeks implementeerbaar zijn door architecten, studiebureaus en aannemers.

Periode

01 oktober 2014 - 15 oktober 2017