Project R-5232

Titel

Netwerk Statistiek voor Seksueel Overdraagbare Infectie Epidemiologie (Onderzoek)

Abstract

De epidemiologie van HIV en andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa's) blijven een onacceptabele hoge last uitoefenen op de wereldwijde morbiditeit en mortaliteit, en dan voornamelijk in sub-sahara Afrika. De verspreiding van soa's, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor preventie en behandeling, hangen sterk af van de seksuele netwerken waarin deze infecties zich verspreiden. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (SRC), gefinancierd door het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), zal de bundeling der krachten formaliseren van groepen die internationaal voornamelijk toegejuicht worden voor hun werk op soa's en HIV epidemiologie, microbiologie en volksgezondheid en groepen die een internationaal track record hebben in het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde statistische methodologie en computer simulaties voor netwerk analyse. Op deze manier richt het SRC zich op het avanceren van wetenschap en het versterken van de academische capaciteit in netwerk statistiek en soa epidemiologie. Hiertoe wil het SRC een onderzoek uitwisselingsprogramma implementeren, de ontwikkeling van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen faciliteren en een tweejaarlijkse zomerschool op netwerkstatistiek organiseren. De vooropgestelde wetenschappelijke doelen van het SRC omvatten de beschrijving van seksuele netwerken en hun kenmerken die soa besmetting bij mannen mediëren die seks hebben met mannen in Vlaanderen, en in heteroseksuele populaties in sub-sahara Afrika, met behulp van bestaande datasets en gevestigde netwerk analyse methoden; De extensie van netwerk analyse methoden die bestaan voor statische netwerken naar meer algemene methoden voor dnamische, tijdsafhankelijke netwerken onderliggend aan soa transmissies; en de ontwikkeling en toepassing van een nieuw theoretisch raamwerk voor het modelleren van HIV (soa) transmissie in seksuele netwerken, die sociocentrische en egocentrische netwerkkarakteristieken verenigt met de resultaten van fylogenetische boom analyse. Naast CenStat, omvat het SRC van ICRH op de Universiteit van Gent, het HIV/AIDS centrum op het Instituut van Tropische Geneeskunde in Antwerpen, het Zuid-Afrikaanse centrum voor epidemiologische modellering en analyse (SACEMA) op de Stellenbosch Universiteit, het Heilbrunn Departement voor Populatie en Familie Gezondheid (HDPFH) op de Universiteit van Colombia, het theoretische Biologie Labo op de McMaster Universiteit, en het Research Methodology Centre op de Human Sciences Research Counsil (HSRC).

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2018