Project R-5578

Titel

Vlaams onderzoeksproject : Stedelijke logistiek & mobiliteit (Onderzoek)

Abstract

Vlaanderen een sterk verstedelijkte regio met een bevolking van ongeveer 6 miljoen inwoners en een bevolkingsdichtheid van ongeveer 445 inwoners per km² dankt een belangrijk gedeelte van zijn welvaart aan activiteiten die plaatsvinden in of verbonden zijn aan steden. De voorbije decennia werd de regio geconfronteerd met een sterke toename van passagiers- en vrachtverkeer. Het merendeel van dit verkeer wordt nog steeds over de weg afgewikkeld. Deze sterke groei veroorzaakt vooral in en om de steden onvermijdelijk problemen op het vlak van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De uitdaging is om een duurzame organisatie van transport, logistiek en mobiliteit tussen, van en naar, en in de steden te combineren met een versterking van de competitieve positie van de sector en de logistieke ketens. Het is de bedoeling om met dit onderzoek bruggen te leggen tussen logistieke keten, ruimte, economie, milieu en mobiliteit in een stedelijke context. Deze integrale benadering is vernieuwend in de wetenschappelijk literatuur. Tevens zal een dergelijke benadering tot een meer duurzame en slimmere stedelijke distributie leiden en verhoogt de leefbaarheid van de steden. Concreet wil dit project volgende doelstellingen realiseren: >> de kennis die in de Vlaamse universiteiten en kenniscentra over dit thema aanwezig is bundelen; >> gegevens samenbrengen en analyseren die bijdragen tot de uitbouw van een beleid dat er voor zorgt dat steden en hun omgeving bijdragen aan een duurzame mobiliteit en logistiek in Vlaanderen; >> instrumenten en strategieën ontwikkelen waardoor stadsdistributie bijdraagt aan de versterking van de logistieke sector in en buiten de steden; >> instrumenten ontwikkelen die toelaten om de effecten van beleidsmaatregelen die gericht zijn op stedelijke duurzaamheid en mobiliteit te evalueren in het globale kader van mobiliteit en logistiek in Vlaanderen; >> in een aantal gevalstudies de opgedane kennis aftoetsen en toepassen bij bedrijven; >> de Vlaamse universiteiten en kenniscentra hun expertise verder laten ontwikkelen zodat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het internationaal onderzoek rond stedelijke mobiliteit en logistiek.

Periode

01 juli 2014 - 30 juni 2016