Project R-5748

Titel

Meer mobiel met het openbaar vervoer dankzij BlueAssist: Uitwerken en uitvoeren van een Vlaamse promotiecampagne rond 'BlueAssist' met het oog op meer toegankelijheid van het openbaar vervoer (Onderzoek)

Abstract

Zoveel mogelijk mensen met een beperkte mobiliteit moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Slechts wanneer dit niet mogelijk is, is er het aangepast vervoer. Het niet kunnen gebruiken van het reguliere OV is niet alleen te wijten aan toegankelijkheidsproblemen op vlak van fysieke drempels (bv. te hoge stoep), een belangrijk groep ervaart moeilijkheden omdat ze het moeilijk hebben om (communicatie)informatie van De Lijn te begrijpen (bv. eindhalte van de bus) of omdat ze moeilijk een vraag kunnen of durven stellen. BlueAssist is een hulpmiddel voor personen die het OV niet durven of kunnen gebruiken, juist o.w.v. deze communicatieve problemen. De primaire doelstelling van dit project betreft het realiseren van een verhoogd gebruik van het OV door personen met een beperking. Een onderliggende doelstelling hierbij houdt in om De Lijn toegankelijker te maken voor personen met een beperking. Op vlak van communicatie kan dit reeds met beperkte middelen gerealiseerd worden, in tegenstelling tot het wegwerken van fysieke drempels die een grotere kost met zich meebrengen. Om dit te realiseren wordt enerzijds BlueAssist verder gepromoot in Vlaanderen. Anderzijds wordt een exploratief onderzoek opgezet naar een integratie van BlueAssist in de lokale MMC (Minder Mobiele Centrale)-werking.

Periode

24 april 2014 - 23 april 2015