Project R-5913

Titel

De rol van redox-georiënteerde stamcel processen: een in vivo perspectief (Onderzoek)

Abstract

Verouderingsprocessen, kanker en degeneratieve ziektes gaan hand in hand met een verstoorde redox balans. Gedurende regeneratie, blijkt ook dat de redox balans een vitale rol speelt in het dirigeren van stamcelprocessen. Het huidige voorstel doelt op het onderzoeken van deze kwestie door de redox signatuur gedurende regeneratie op meerdere biologische niveaus te verkennen. Vervolgens zullen stamcelprocessen bestudeerd worden na uitschakeling van belangrijke redox regulatoren. Als model organisme zal de Schmidtea mediterranea platworm gebruikt worden. Platwormen zijn heropgedoken als krachtige model organismen die vele van de beste jonge onderzoekers aantrekken in het veld van regeneratieve geneeskunde. Met hun groot aantal adulte pluripotente stamcellen, met uitgestrekt differentiatiepotentieel dat ongeëvenaarde regeneratieve capaciteiten toelaat, bieden platwormen een unieke opportuniteit om regeneratie, stamcellen en hun onderliggende mechanismen in vivo in een volwassen organisme te bestuderen. We geloven er sterk in dat een diepe kennis van het mechanisme dat platwormregeneratie en stamcellen controleert van significante relevantie is in het veld van regeneratieve en stamcelbiologie.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2017